ADNAN OKTARIN AZƏRBAYCAN TREND XƏBƏR AGENTLİYİ REPORTAJI
(Oktyabr 2008)

ADNAN OKTARIN AZƏRBAYCAN ƏDALƏT QƏZETİ REPORTAJI
(Oktyabr 2008)

ADNAN OKTARIN AZƏRBAYCAN REYTINQ QƏZETİ REPORTAJI
(Oktyabr 2008)

AZƏRBAYCAN KASPİ QƏZETİ REPORTAJI
(Sentyabr 2008)

ADNAN OKTARIN AZƏRBAYCAN AZERNEWS REPORTAJI (Oktyabr 2008)

AZƏRBAYCAN AZADLIQ QƏZETİ REPORTAJI (Sentyabr 2008)

AZƏRBAYCAN APA XƏBƏR AGENTLİYİ REPORTAJI (Avqust 2008)

AZƏRBAYCAN 525-Cİ QƏZET VƏ ATV REPORTAJI (Avqust 2008)

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKA QƏZETİ REPORTAJI (Avqust 2008)

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏBƏR AGENTLİYİ REPORTAJI (Avqust 2008)

AZƏRBAYCAN TV REPORTAJI (İyun 2008)